Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR WEBBGALLERIAN


2015-11-091 ALLMÄNT


1.1  WebGallerian Scandinavia, Box 93, 184 21 Åkersberga, Org. nr: 556898-4453, E-post: hej@webgallerian.se ("WebGallerian") driver och upprätthåller en marknadsplats på hemsidan www.webgallerian.se ("Webbplatsen").


1.2  Webbplatsen är en gemensam marknadsplats för olika företagare ("Företag") och via Webbplatsen kan du som kund köpa en mängd olika föremål och tjänster av olika Företag.


1.3  Dessa användarvillkor reglerar användningen av Webbplatsen. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH GENOM ATT ACCEPTERA DESSA VILLKOR BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST, FÖRSTÅTT OCH ACCEPTERAT DESSA VILLKOR. Om du inte accepterar dessa villkor, kan du inte använda Webbplatsen.


1.4  Dessa villkor och annan information på Webbplatsen kan ändras och uppdateras. Du är skyldig att hålla dig informerad och uppdaterad om dessa villkor. Vi rekommenderar därför att du besöker och läser igenom dessa villkor varje gång du besöker Webbplatsen.


 2 ANVÄNDARKONTO OCH REGISTRERING PÅ WEBBPLATSEN


2.1  För att kunna utnyttja erbjudanden som du får tillgång till via Webnyckeln måste du registrera ett användarkonto ("Konto").


2.2  Registrering av Kontot sker genom att du fyller i uppgift om namn, e-postadress, adress och genom att du skapar ett lösenord för Kontot.


2.3  För att utnyttja erbjudanden du får via WebNyckeln och göra köp på Webbplatsen måste du vara över 18 år eller ha inhämtat målsmans tillstånd. Genom att acceptera dessa villkor dig bekräftar du att du uppfyller detta krav.


2.4  Du är skyldig att lämna fullständiga och korrekta uppgifter vid registrering av Kontot samt att hålla dessa uppgifter uppdaterade.


2.5  Du ansvarar för ditt lösenord och för att alltid hålla detta hemligt. Du ansvarar för säkerheten för ditt lösenord och du ansvarar själv för all obehörig användning av Webbplatsen och via Kontot som görs med detta lösenord.


2.6  Om du misstänker att någon annan använt ditt lösenord utan ditt tillstånd måste du genast kontakta WebGallerian, vilket du kan göra på följande sätt: E-post: hej@webgallerian.se


2.7  WebGallerian ansvarar inte för kostnader, skador och liknande som uppkommer på grund av att Kontot innehåller felaktiga och/eller inaktuella uppgifter.


2.8  WebGallerian har rätt att avbryta kundrelationen och inaktivera Kontot vid brott mot dessa villkor samt vid misstanke om missbruk av användarkontot eller inloggningsuppgifter.


3 KÖP PÅ WEBBPLATSEN


3.1  Allmänt


3.2  Via Webbplatsen kan du köpa varor från olika Företag. I anknytning till varje vara på Webbplatsen framgår vilket Företag som säljer och levererar varan.


3.3  Köp ingås med det Företag som valt att sälja sina varor via Webbplatsen och inte med WebGallerian. Detta innebär att de allmänna villkor som tillämpas av Företaget gäller för köpet. Allmänna köpvillkor för respektive Företag finner du i kassan och även på varje Företags butikssida i WebGallerian.


3.4  WebGallerian hjälper Företagen att administrera betalningar och förmedlar kontakten mellan dig och Företagen. På uppdrag av Företagen ser WebGallerian även till att du får en orderbekräftelse på ditt köp. WebGallerian kan däremot inte hållas ansvarig för eventuella förseningar eller fel i den vara eller tjänst som du köper.


3.5  Vid försening av eller fel i vara ska du alltid vända dig till det Företag ifrån vilket du köpt din vara. WebGallerian har ingen allmän kundtjänst för detta ändamål. Uppgifter till Företagets kundtjänst hittar du i Företagets allmänna villkor.


3.6  Priser och Betalning


3.7  Samtliga priser som anges på Webbplatsen är inklusive moms. Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Betalnings- och fraktavgifter anges separat.


3.8  När du ska betala för ditt köp har du möjlighet att välja att betala med bankkort eller genom MasterPassTM, förutsatt att du har anslutit något av dina bankkort till MasterPassTM. Är du inte ansluten till MasterPassTM men vill ansluta dig ska du kontakta din bank. Du slussas även vidare till din bank om du väljer att betala med MasterPassTM när du vill betala i kassan på Webbplatsen och kan då även fylla i dina uppgifter för att ansluta dig till MasterPassTM.


3.9  De betalsätt som accepteras för betalning på Webbplatsen framgår på Webbplatsen Vid betalning med bankkort som inte sker med MasterPassTM länkas du vidare till WebGallerians samarbetspartner PayEx som hanterar din betalning.


3.10  Ångerrätt


3.11  Information om ångerrätt får du i respektive Företags köpvillkor som du hittar vid


kassan.


4 BEHANDLING A V PERSONUPPGIFTER


        4.1 Dina personuppgifter hanteras i enlighet med vad som anges i vår personuppgiftspolicy som finns på Webbplatsen.


5 TEKNISKA FÖRBEHÅLL


5.1  WebGallerian ansvarar inte för förseningar eller andra problem med kunders internetförbindelser, uppkoppling, användning av otidsenlig dator, datorvirus eller användning av omoderna program.


5.2  WebGallerian garanterar inte att tillgången till eller innehållet som finns på Webbplatsen kommer att vara fri från avbrott eller fel. Vidare ansvarar WebGallerian inte ta för brister, fel, avbrott eller ingrepp från tredje part vid överföring genom nätet.


6 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER


6.1  Samtliga texter, bilder, grafik och layout som finns på Webbplatsen och som har producerats av WebGallerian utgör WebGallerians egendom och får inte reproduceras eller användas utan WebGallerians skriftliga samtycke.


6.2  Kännetecknet WebGallerian, domännamnet www.wegallerian.se samt får inte användas utan WebGallerians uttryckliga samtycke.


        6.3 Upphovsrätt till allt övrigt material och information i Webbplatsen tillhör den som har skapat materialet eller gjort detta         tillgängligt med upphovsmannens tillstånd och är underställd sedvanliga upphovsrättsliga regler.


7  TILLÄGG TILL OCH ÄNDRING AV DESSA VILLKOR


WebGallerian kan från tid till annan komma att göra tillägg till eller ändra dessa villkor. WebGallerian kommer i sådant fall meddela dig om ändringarna. Du anses ha accepterat ändringarna efter utgången av 30 dagar efter ändringen om du därefter fortsätter att handla på och använda Webbplatsen.8  TVIST


Vid tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor har du möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för att få saken prövad. I annat fall gäller att tvister ska lösas i allmän domstol.


******* 

We use cookies to give you best online experience
By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy
BLI NYCKELKUND
Nyhetsbrev